SKINBELLE


Masáž obličeje pomocí přístroje

  1. Ultrazvukový stimulační efekt - redukuje znečištění kůže a aktivuje kožní tkáň, dochází ke zlepšení kůže díky vibracím, nahřívání a čistícím účinkům.
  2. Hlavní elektrodové mikro - proudové části - pomáhají k zotavení kožní elasticity pomocí opakovaných smršťovacích efektů.
  3. Galvanická iontová část - vytváří vitamín C, vykazuje výborné výsledky pro aktivaci kůže a omlazení.
  4. Infračervený a červený světelný stimulátor - podporuje odvod škodlivin a nečistot z kůže.
  5. Dlouhá infračervená tepelná stimulace - otevírá blokované cévky, pomáhá kůži k obnově původních funkcí.